Поправи, използвай повторно, рециклирай!

Others - - 01:13

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Парламента иска европейците да преминат на кръгова икономика чрез по-ефективно използване на суровините и намаляване на отпадъците.

Текст в писмен вид: