Репортер: Борбата за авторски права

Others - - 04:52

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Ако не можете да победете врага, присъединете се към него. Много художници вече предлагат своите произведения за свободно сваляне онлайн с цел да се контролира размера на пиратството.

Текст в писмен вид: