Репортер: ЕС млекопроизводителите работят без печалба

Others - - 03:40

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Свръхпроизводството и ниското потребление принуждават млекопроизводителите да продават мляко на цени, които не им изкарват заплатите. ЕвропарлТВ разговаря с френски производители за тяхното положение.

Текст в писмен вид: