Репортер: Испания се насочва към мъжете, упражняващи насилие

Others - - 04:09

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Испания води в борбата с бича на домашното насилие и иска Европа да последва нейния пример. Ускорените случаи в съдилищата позволяват постановяване на присъди за няколко дни. Съдии, адвокати и полицаи получават специално обучение. Специален телефонен номе

Текст в писмен вид: