Сигурност и отбрана

Others - - 01:59

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Подкомисията по сигурност и отбрана, представена от председателя й Ана Фотига.

Текст в писмен вид: