Студио: Ревизия на REACH

Others - - 14:30

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

REACH, регламентът за химични вещества и тяхната безопасна употреба, има за цел да опише опасните химични вещества, но дали регламентът не е отишъл прекалено далече в желанието си да предпази потребителите? Ще има ли достатъчно информация и дали тя ще нап

Текст в писмен вид: