Новините: Постигнат напредък на страните-кандидатки - Спасяване на застрашени видове - сигурност на летищата

Others - - 10:46

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Членове на ЕП предвижда Хърватска да ускори присъединяването си още през 2010 г. Останалата част от Западните Балкани ще я последва рано или късно. Ние обсъждаме напредъка на Турция, оценен от ЕП като ограничен, с посланика на страната в ЕС. Парламентът п

Текст в писмен вид: