Гледна точка: Преди и след падането на Берлинската стена

Others - - 04:17

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Какво се промени с падането на стената? От пътуването в метрото до мира в Европа: гражданите на Германия, Полша, Франция, Италия и Испания споделят своите гледни точки.

Текст в писмен вид: