Гледна точка: Правата на човека и Европейския съюз

Others - - 02:47

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Дали ЕС все още е водещият защитник на човешките права? Дали мъжете и жените се третират еднакво? Какво е положението с малцинствата, чужденците и бездомните? Дали възрастните хора са третирани добре в старчески домове? Гражданите от цяла Европа споделят

Текст в писмен вид: