Гледна точка: ЕС има проблеми

Others - - 03:11

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Но кои трябва да реши първо? Какви са основните притеснения на жените и мъжете от улицата? Кои въпроси според гражданите трябва да са приоритетни за политиците?

Текст в писмен вид: