По-сигурни права за защита на данните за гражданите на САЩ и ЕС

Сигурност - - 01:29

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент даде зелена светлина на знаково споразумение за пренос на данни за престъпна дейност през океана. Рамковото споразумение между ЕС и САЩ по правоприлагане цели по-добра защита на личната информация на гражданите при обмен между двете страни.

Текст в писмен вид: