Засилване на сигурността в Шенгенската зона

Сигурност - - 01:07

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейските законодатели искат да подобрят Шенгенската информационна система (ШИС II), за да се засили сътрудничеството между полицейските структури на страните за борба с тероризма, трансграничната престъпност и нелегалната имиграция.

Текст в писмен вид: