Стимулиране на икономическия растеж и работните места в ЕС

Общество - - 03:33

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Малките и средните предприятия — МСП — са двигателят на европейската икономика. Европейският парламент иска да гарантира стабилен растеж в ЕС, като създаде поддържаща среда за МСП. Запознайте се с Арно и Жералдин — собственици на малка фирма за мебели във Франция.

Текст в писмен вид: