Изменение на климата

Общество - - 04:52

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Изменението на климата е най-голямото предизвикателство, с което ще се сблъска нашето поколение, а Европейският съюз има силата да се изправи срещу него, но как? Прибалтийският регион е най-застрашената зона в Европа от изменението на климата, като е изложен на увеличаващи се горещини, проливни дъждове и повишаване на морското равнище. Това видео разглежда как регионът на Гданск в Полша се справя с тези проблеми с помощта на ЕС.

Текст в писмен вид: