Увеличаване на правата на жените: предизвикателство за съвременна Европа

Общество - - 02:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Равенство между половете: независимо дали става въпрос за разделението на труда у дома или на работното място, в политиката или в училищата, предстои още много работа, смятат евродепутатите Констанс льо Грип и Анна Хед, членове на Комисията по правата на жените и равенството между половете.

Текст в писмен вид: