Нормативи на ЕС за безопасност

Общество - - 00:38

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейските граждани трябва да имат достъп до безопасни храни, лекарства, играчки и съдържание онлайн. Политиката на Европейския съюз за безопасност се простира от ясно и кратко описание в етикетите до инструкции за безопасност за защита от вредно съдържание в интернет.

Текст в писмен вид: