Европейско културно наследство: връзки, които свързват

Общество - - 01:28

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент гласува 2018 г. да бъде Европейска година на културното наследство, подчертавайки разнообразието, споделената история и богатата култура, която прави Европа такава, каквато е днес.

Текст в писмен вид: