Свободното придвижване на работници

Общество - - 00:45

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Свободата на придвижване, един от основаващите принципи на ЕС, дава правото на хората да живеят и работят навсякъде в ЕС.

Текст в писмен вид: