Трафик на хора

Общество - - 01:42

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Трафикът на хора е експлоатация на дадено лице против волята му чрез упражняването на сила. Това е не само едно от най-бързо разрастващите се престъпления в света, но регистрираните жертви от него в ЕС наброяват 15 846 души в периода между 2013 и 2014 г., като 71% от тях са жени и момичета. В контекста на продължаващата миграционна криза, Европейският парламент продължава да поставя борбата с трафика на хора сред своите приоритети.

Текст в писмен вид: