Робозакони: регламенти в роботиката

Общество - - 04:22

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Какви законови права трябва да има един робот? Институтът "Св. Ана" е един от водещите изследователски центрове по роботика. Технологията напредва. Научният състав на института смята въпроса с нарастващо значение. Иновациите повдигат нови правни и етични въпроси. Европейският парламент иска да се занимае с тези въпроси, за да може роботиката да продължи да се развива през 2017 г.

Текст в писмен вид: