Охрана

Общество - - 04:49

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Какво трябва да се промени, за да ни защити и подобри нашата охрана? Какви технологични мерки вече са въведени и как технологиите могат допълнително да гарантират нашата безопасност?

Текст в писмен вид: