Социална закрила

Общество - - 05:35

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европа е световен лидер в областта на социалната закрила. Въведени са високи стандарти за благосъстоянието, равновесието между професионалния и личния живот и борбата с бедността.  Но Европейският парламент призовава за по-добро прилагане и по-високи стандарти.

Текст в писмен вид: