Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR)

Общество - - 00:49

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г., хармонизира законите за защита на личните данни в цяла Европа. Той защитава европейците, дава им контрол над личните им данни и променя начина, по който организациите подхождат към личните данни.