Фонд „Солидарност" на ЕС

Общество - - 01:03

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Фондът "Солидарност" на ЕС бе създаден през 2002 г. в отговор на сериозни природни бедствия като горски пожари, наводнения и земетресения. Реагирал е на 76 бедствия в 24 европейски държави с помощ на стойност над 5 млрд. евро.

Текст в писмен вид: