Европейският единен пазар

Общество - - 01:04

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

„Европейският единен пазар гарантира свободното движение на стоки, капитали, хора и услуги в границите на ЕС. Той бе създаден, за да осигури на потребителите достъп до по-голям избор на стоки и услуги на конкурентни цени.

Текст в писмен вид: