Какво е ЕС?

Общество - - 00:37

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

ЕС е политически и икономически съюз, съставен от 28 държави членки. Неговите граждани споделят единна валута и пазар и обща история и култура.