Ракови заболявания, свързани с работата: ЕП осъвременява нормативите

Общество - - 01:19

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Действащите нормативи, уреждащи лимитите на канцерогени и мутагени на работното място са отпреди над 10 години. Парламентът иска работниците да бъдат по-добре защитени, затова осъвременява нормативите, които ще включат повече предизвикващи рак химични агенти, налага по-строги лимити на някои субстанции и задължава излагащите се на облъчване работници да бъдат под медицинско наблюдение през целия им живот.

Текст в писмен вид: