Младежката заетост в ЕС - ЕП настоява за иновативни подходи

Общество - - 01:18

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Инициираната през 2013 г. инициатива за младежка заетост осигурява финансова помощ за регионите, борещи се с високи равнища на безработица сред младите хора. ЕП призовава държавите-членки да поемат своята роля и да предприемат толкова необходимите реформи относно дълготрайната и устойчива младежка заетост.

Текст в писмен вид: