Нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени

Общество - - 01:11

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Резолюция на Европейския парламент призовава за нулева толерантност към гениталното осакатяване, засягащо 140 милиона жени по света, от които приблизително 500 000 само в ЕС.

Текст в писмен вид: