Европейско решение за търсещите убежище в Европа

Свят - - 01:25

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейската служба за подкрепа в областта на убежищата (EASO) се намира в Малта. Европейският парламент работи за засилване на ролята си в Общата европейска система за убежище, за да помогне на Европа да се справи по-добре с бежанските потоци.

Текст в писмен вид: