По-малко апетит за палмово масло в Европа

Свят - - 01:28

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Индустрията с палмово масло в Югоизточна Азия има пагубен ефект върху местните общности и екологията. Трябва ли Европа да бъде "отбита" от спорната субстанция? ЧEП в Комисията по екология казват, че в биогоривата въобще не трябва да има палмово масло.

Текст в писмен вид: