Вашите резултати

Показване на 1-8 от 4 305 видеоматериала

Слагане на спирачка на автомобилните емисии

Въпроси на ЕС - 19.04.2018 - 08:00

След скандала с автомобилните емисии Парламентът променя правилата за одобрение на превозните средства и тестовете за наблюдение на пазара. Това означава, че потребителите могат да се доверят, че автомобилите, които купуват, отговарят на стандартите за безопасност и за опазване на околната среда.

Охрана

Общество - 14.04.2018 - 08:00

Какво трябва да се промени, за да ни защити и подобри нашата охрана? Какви технологични мерки вече са въведени и как технологиите могат допълнително да гарантират нашата безопасност?

От отпадъци от опаковки до биологични храни: предстоящо в Страсбург

Въпроси на ЕС - 13.04.2018 - 08:00

На пленарната сесия през април евродепутатите ще обсъдят бъдещето на ЕС с френския президент Еманюел Макрон, а така също производството на биологични храни, рециклирането на отпадъците от опаковки, емисиите на парникови газове и проблема с изпирането на пари.

Нарастващо доверие в биологичния бум

Общество - 10.04.2018 - 08:00

Европейският парламент гласува нови правила, насочени към засилване на доверието на потребителите към биологичното земеделие и защита от нелоялни практики. Преработеният закон за биологично производство и етикетиране на биологичните продукти ще влезе в сила през януари 2021 г.

Roma week

Общество - 09.04.2018 - 18:00

A series of events hosted by the European Parliament is giving center stage to the Roma community: encompassing exhibitions, conferences, music and a film screening...

По-добри енергийни характеристики за сградите

Въпроси на ЕС - 04.04.2018 - 11:12

Европейският парламент постави нови цели пред държавите членки — да гарантират, че сградите в ЕС ще станат енергийно ефективни. Страните ще бъдат насърчавани да възпроизведат новаторския опит на нискоенергийно жилищно строителство, изпробван в Германия и Дания наред с други страни.