Záležitosti EU

Podpis Římské smlouvy. 05:15

Římská smlouva: výročí 60 let

Záležitosti EU - 23.03.2017 09:00

Je důležité připomínat si, odkud pocházíme. Po tragédii druhé světové války byla Římská smlouva klíčovou dohodou mezi šesti zeměmi, které spojily svůj osud prostřednictvím Evropského hospodářského společenství. V roce 60. výročí podepsání se ohlížíme na to, jak tato smlouva položila základy pro soudobou Evropu a její úspěchy, které hájí Evropský parlament.

J. C. Juncker 01:39 Zpravodajství

Juncker: "Kam kráčíš, Evropo?"

Záležitosti EU - 02.03.2017 10:02

Evropský parlament nedávno přijal sadu tří rezolucí zabývajících se budoucností Evropské Unie. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, má pět dalších scénářů.

Elmar Brok infografika 02:07 Zpravodajství

Budoucnost Evropy: Plné využití Lisabonské smlouvy (Elmar Brok)

Záležitosti EU - 20.02.2017 12:59

Evropský parlament přijal tři rezoluce, které se zabývají budoucím vývojem Evropské Unie. Jeden z předkladatelů, Elmar Brok, nabádá EU k plnému využití Lisabonské smlouvy, jejíž politický potenciál ještě nebyl zcela využit. EU by se měla posunout například směrem k větší transparentnosti a společné obranné politice.