Společnost

infografika 01:26 Zpravodajství

Wifi pro všechny: vyplnění mezery

Společnost - 07.09.2017 09:00

S tím, jak EU směřuje k budování skutečně digitální společnosti, překlenutí digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi je zcela zásadní. Schéma WiFi4EU má za cíl přinést kvalitní a bezplatné připojení k internetu tisícům místních komunit.

Několik mužů a žen na nafukovacích lehátkách v moři. 01:03

Bezpečné koupání v evropských vodách

Společnost - 06.07.2017 09:33

Všechny baví se v létě osvěžit ve vodě. Evropský parlament je přesvědčen, že je nutné udržovat vodu ke koupání v Evropě čistou. Proto je kvalita vody na koupalištích pravidelně testována, aby každý znal nejbezpečnější lokality ke koupání v Evropě. Užijte si vlny!

Mozaika významných evropských žen. 02:05

Role žen při utváření Evropy

Společnost - 27.06.2017 12:54

Ženy hrají významnou roli při utváření a vývoji Evropy. V tomto videu se Evropský parlament zabývá rolemi osmi výjimečných žen při vytváření Evropy, jak ji známe dnes.

Infografika 04:57 Zpravodajství

Portréty Generace Erasmus

Společnost - 13.06.2017 09:24

Christine studovala architekturu v Athénách, Michele odjel do Budapešti - oba jako studenti v rámci programu Erasmus. Jsou součástí generace, jejíž život je utvářen programem Erasmus.

legální drogy 01:23 Zpravodajství

Jak potopit "legální drogy"

Společnost - 07.06.2017 17:26

Nové psychotropní látky (NPS) se rychle šíří. Monitoruje se 600 nových látek a více než 75 % z nich bylo odhaleno za posledních 6 let. Evropský parlament se snaží vytvořit legislativu, která by umožnila lépe na tento problém reagovat.

Novináři + soubory "cookies" 00:59 Zpravodajství

Vysvětlení "cookies"

Společnost - 07.06.2017 14:58

Soubory "cookies": uložená data, která sledují Vaši aktivitu na internetu. Nová právní úprava chce tento proces zjednodušit: budete dotázáni pouze jednou, zda soubory "cookies" akceptujete či nikoli.

Dům evropských dějin 01:27 Zpravodajství

Dům evropských dějin: výjimečný příběh

Společnost - 05.05.2017 16:06

Bývalo to místo, kde si děti ze sociálně slabších rodin mohly nechat ošetřit zuby. Nyní je zde Dům evropských dějin se stálou expozicí na více než 4 000 m² zaměřenou na zásadní události z nedávné historie Evropy až po současnost.

Pražské jaro 01:57 Zpravodajství

"Tam, kde končí svoboda tisku, tam končí demokracie."

Společnost - 03.05.2017 10:51

Europoslanec Jaromír Štětina je bývalý novinář, který přišel o práci během Pražského jara v roce 1968. U příležitosti Dne svobody tisku připomíná, jak důležitá je svoboda projevu v boji proti falešným zprávám.

infografika děti 01:13 Zpravodajství

Větší ochrana dětí online

Společnost - 25.04.2017 17:09

Děti sledují na internetu čím dál více videí. Proto chtějí europoslanci posílit ochranu nezletilých online před škodlivým obsahem.

Zábavná velikonoční vejcologie 01:24 Zpravodajství

Zábavná velikonoční vejcologie

Společnost - 12.04.2017 08:53

V EU je chováno asi 383 milionů nosnic, které vyprodukují až sedm milionů tun vajec ročně. Kolik toho víte o vejcích a jejich původu v EU? Podívejte se na video a zjistěte více.