Svět

Kubánský automobil 02:09 Zpravodajství

EU-Kuba: nový začátek

Svět - 04.07.2017 08:44

Evropská unie normalizuje svůj vztah s Kubou v podobě historicky první dvoustranné dohody. Cílem je zahájení politického dialogu a podpora obchodu a spolupráce.

Palma olejná 01:28 Zpravodajství

Krocení evropských chutí na palmový olej

Svět - 08.03.2017 12:00

Výroba palmového oleje v Jihovýchodní Asii má katastrofický dopad na místní komunity a životní prostředí. Měla by se Evropa této kontroverzní látky vzdát? Europoslanci z Výboru pro životní prostředí říkají, že biopaliva by měla být palmového oleje zcela zbavena.

Lední medvěd 01:30 Zpravodajství

Řízení zájmů v Arktidě

Svět - 24.02.2017 10:59

Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám a potenciálnímu politickému napětí přišli europoslanci s doporučením, jak využívat arktické zdroje a současně minimalizovat škody na životním prostředí.

Tři větrné turbíny na poli 01:45

Společné cíle: Energetická unie

Svět - 01.02.2017 20:12

Co pro vás znamená váš zdroj energie? Možná ještě přesněji – co bude znamenat pro vaše děti? Znečištění vzduchu a nepředvídatelné ceny paliv trápí Evropu – je třeba přijmout opatření. Znečištění vzduchu a nepředvídatelné ceny paliv trápí Evropu – je třeba přijmout opatření. Společné podniky jako Ecopower dokládají na příkladech nutnost přechodu EU z fosilních a jaderných paliv na obnovitelné zdroje energie. Pomáhají nám pochopit závazek EU ohledně snižování množství skleníkových plynů a vytvoření koordinované energetické unie.