Redakční charta

  1. Aby mohl Evropský parlament reagovat na právo všech občanů vědět, co se odehrává v této instituci, kterou si zvolili, a porozumět tomuto dění, zřídil internetový televizní kanál (zvaný europarltv). Kanál je navržen tak, aby přispíval k demokratizaci Evropské unie a k rozvoji veřejného evropského prostoru.
  2. Kanál se řídí zásadami veřejné služby tak, aby plnil informační a vzdělávací cíle. Je navržen tak, aby bylo zajištěno představení všech hledisek života Parlamentu přitažlivým, důvěryhodným a profesionálním způsobem.
  3. Kanál zajišťuje, že je reflektována pluralita názorů v Evropském parlamentu, s patřičným ohledem na relativní sílu politických skupin a v souladu s neutrální a nestrannou vydavatelskou politikou.
  1. Kanál bude rozvíjen s cílem posilovat interaktivitu mezi Parlamentem a evropskými občany. Umožní občanům vyjádřit jejich stanoviska ohledně programového obsahu a k tomuto obsahu přispívat.
  2. Celkový obsah a dlouhodobé zaměření kanálu se určuje každoročně v dokumentu předkládaném předsednictvu. Za realizaci tohoto rámce jsou odpovědny služby Parlamentu.
  3. Na dodržování této charty dohlíží poradní výbor podléhající předsednictvu Parlamentu.
  4. Na dodržování této charty dohlíží poradní výbor podléhající předsednictvu Parlamentu.