Tato stránka nebyla nalezena nebo již neexistuje (chyba 404)

 • Mozaika významných evropských žen. 02:05

  Role žen při utváření Evropy

  Společnost - 27-06-2017 12:54

  Ženy hrají významnou roli při utváření a vývoji Evropy. V tomto videu se Evropský parlament zabývá rolemi osmi výjimečných žen při vytváření Evropy, jak ji známe dnes.

 • Fotografie migrantů 01:38 Zpravodajství

  Řízení migračních toků

  Záležitosti EU - 21-06-2017 18:57

  Evropa musí přijít s účinnější strategií při zvládání migrace a řešení podstaty problému: hlavní sdělení konference na vysoké úrovni organizované Evropským parlamentem, která svedla dohromady vysoké zástupce EU a Spojených národů, jakož i mezinárodní experty a poslance Evropského parlamentu.

 • ekonomika 01:29 Zpravodajství

  Boj s dumpingem

  Ekonomika - 20-06-2017 12:00

  Dovoz ze zemí mimo EU dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2017 výše 468,2 miliard eur. S cílem vyhnout se nekalé konkurenci pro evropské firmy a pracovníky jsou uvalovány pokuty na třetí země, o kterých se předpokládá, že dovážejí "dumpingové" zboží na trh EU. Evropský parlament se zabývá novou metodikou pro výpočet antidumpingových cel, přičemž základem výpočtů jsou "významná narušení trhu".

 • infografika 00:55 Zpravodajství

  Již brzy v Bruselu: od antidumpingových cel až po Kubu

  Záležitosti EU - 16-06-2017 10:00

  Evropský parlament se bude zabývat antidumpingovými cly, vesmírnou strategií EU, první dohodou o spolupráci s Kubou a dalšími otázkami.

Domovská stránka

Navštivte naši domovskou stránku a sledujte nejnovější videa zachycující činnost Evropského parlamentu.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a návrhy Evropskému parlamentu byla zřízena zřízena zvláštní e-mailová schránka. Dotazy se mohou týkat jen oblastí působnosti Evropského parlamentu. Sdělované odpovědi budou zaslány v přiměřené době.

Přejít na stránku