infografika Zpravodajství 01:20

Volby do EP: lídři kandidátky

Záležitosti EU -

V roce 2014 mohli evropští voliči poprvé v historii EU ovlivnit, kdo se stane předsedou Komise, a to díky vzniku tzv. lídrů kandidátky. Parlamentní volby se blíží; pojďme se tedy podívat, jak systém těchto lídrů funguje.

Náhled Zpravodajství 01:28

3D tisk: Parlament zkoumá novou technologii

Záležitosti EU -

3D tisk je stále populárnější a má rostoucí vliv na práci lidí i fungování podniků. S novými možnostmi se však objevují otázky ohledně bezpečnosti a právní ochrany duševního vlastnictví. Evropský parlament už je řeší.

Náhled Zpravodajství 01:19

Spravedlivější zemědělství v EU po roce 2020

Záležitosti EU -

Parlament reformuje svůj zemědělský rámec pro celou EU: společná zemědělská politika. Poslanci mají ambiciózní plány na reformu, od spravedlivějšího financování, až po podporu mladých a nových zemědělců a problémových regionů a zajištění toho, aby zemědělci EU byli lépe připraveni čelit krizím.

Náhled Zpravodajství 01:32

Eurobarometr 2018: Rekordní podpora EU

Záležitosti EU -

Letos dal Eurobarometr více než 27 000 Evropanů šanci sdělit přesně to, co jim leží na srdci. Jejich názory pomáhají pochopit současnou podobu Evropy a získat výhled na budoucí priority.

Laboratoř Zpravodajství 01:45

Boj proti infekcím odolným vůči lékům

Společnost -

Antimikrobiální rezistence se stává stále vážnějším celosvětovým problémem a odborníci na zdravotnictví se obávají, že do roku 2050 zabije více lidí než rakovina. Proto Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly přísnější preventivní opatření.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku