Animace znázorňující vyjednávání o brexitu mezi EU a Spojeným královstvím. Zpravodajství 01:23

Podmínky pro vyjednávání o brexitu

Záležitosti EU -

Spojené království zahájilo formální postup pro vystoupení z Evropské unie. Evropský parlament určil své podmínky pro vyjednávání. Jde především o zájmy občanů na prvním místě a dodržení závazků Spojeného království vůči rozpočtu EU. Toto video poskytuje náhled do priorit parlamentu.

Věž s hodinami nad rušným evropským městem. 01:42

Vaše práva jako občana EU

Společnost -

Některé věci v životě jsou přeceňované. Ale občanství EU mezi ně nepatří. Být občanem Evropské unie znamená mnohem víc než jen otevřené hranice. Můžete začít život v jiné zemi EU. Jako student, pracující, uchazeč o zaměstnání i jako důchodce máte svá práva v jakékoli členské zemi. Máte dokonce právo být v nové zemi se svou rodinou.

Chirurgové operující s použitím lékařských přístrojů. 03:33

Zdravotnická zařízení: Lepší regulace pro Evropu

Ekonomika -

Rozhodnutí francouzského výrobce prsních implantátů použít do svých výrobků nebezpečný gel je jen jeden z příkladů nedávných skandálů v oblasti zdravotnických materiálů. Evropský parlament chce větší kontrolu celého odvětví. Nová legislativa zavádí přísnější regulaci a podporuje inovace. In vitro diagnostické lékařské přístroje vedou k lepší léčbě a zlepšují zdraví občanů EU.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku