Obrázek odpadu Zpravodajství 02:43

Jak nakládat s evropským odpadem?

Ekonomika -

Evropa potřebuje zmenšit zavážky, snížit množství potravinového odpadu a zlepšit manipulaci a recyklaci obalového odpadu: toto jsou hlavní cíle programu "Obalový odpad", který má být přijat Evropským parlamentem na jeho březnovém zasedání ve Štrasburku.

Dva horníci se svítilnami sedící v dole. 04:23

Konfliktní minerály: Pravda o vašem chytrém telefonu

Ekonomika -

Všichni používáme elektronická zařízení, jako například mobilní telefony, ale odkud pocházejí mateiály, ze kterých jsou vyrobena? Cín, wolfram, tantal a zlato jsou čtyři nejkonfliktnější minerály, souhrnně označované jako 3T&G. Jejich těžba způsobuje nestabilitu a porušování lidských práv v mnoha regionech. Ozbrojené skupiny soupeří při nelegálním obchodu s nimi. Fairphone je jedním z výrobců, kteří převzali odpovědnost za to, že jejich dodavatelé těží minerály v souladu se zákonem. Evropský parlament chce prosadit větší transparentnost v dodavatelských řetězcích prostřednictvím povinných systémů odpovědnosti OECD.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku