Podpis Římské smlouvy. 05:15

Římská smlouva: výročí 60 let

Záležitosti EU -

Je důležité připomínat si, odkud pocházíme. Po tragédii druhé světové války byla Římská smlouva klíčovou dohodou mezi šesti zeměmi, které spojily svůj osud prostřednictvím Evropského hospodářského společenství. V roce 60. výročí podepsání se ohlížíme na to, jak tato smlouva položila základy pro soudobou Evropu a její úspěchy, které hájí Evropský parlament.

Růžová růže na chodníku. 02:08

Společné cíle: Bezpečnost

Bezpečnost -

Evropská unie dnes čelí hrozbě terorismu. Každý bude jistě souhlasit s tím, že bezpečnost by měla být čelní prioritou. Organizace jako Europol bojují proti terorismu, zatímco jiné jako Fenvac pečují o rodiny obětí. Zlepšování hraničních systémů, zdokonalování komunikace mezi členskými zeměmi a kriminalizace činů spojených s terorismem – to je jen několik příkladů z kroků, které EU podniká v tomto roce.

Dva horníci se svítilnami sedící v dole. 04:23

Konfliktní minerály: Pravda o vašem chytrém telefonu

Ekonomika -

Všichni používáme elektronická zařízení, jako například mobilní telefony, ale odkud pocházejí mateiály, ze kterých jsou vyrobena? Cín, wolfram, tantal a zlato jsou čtyři nejkonfliktnější minerály, souhrnně označované jako 3T&G. Jejich těžba způsobuje nestabilitu a porušování lidských práv v mnoha regionech. Ozbrojené skupiny soupeří při nelegálním obchodu s nimi. Fairphone je jedním z výrobců, kteří převzali odpovědnost za to, že jejich dodavatelé těží minerály v souladu se zákonem. Evropský parlament chce prosadit větší transparentnost v dodavatelských řetězcích prostřednictvím povinných systémů odpovědnosti OECD.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku