Elmar Brok infografika Zpravodajství 02:07

Budoucnost Evropy: Plné využití Lisabonské smlouvy (Elmar Brok)

Záležitosti EU -

Evropský parlament přijal tři rezoluce, které se zabývají budoucím vývojem Evropské Unie. Jeden z předkladatelů, Elmar Brok, nabádá EU k plnému využití Lisabonské smlouvy, jejíž politický potenciál ještě nebyl zcela využit. EU by se měla posunout například směrem k větší transparentnosti a společné obranné politice.

Justin Trudeau Zpravodajství 01:28

Palec nahoru pro volný obchod s Kanadou

Ekonomika -

Evropský parlament schválil historickou Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) a odstranil tak jednu z posledních překážek, které jí stály v cestě. Dohoda se připravovala sedm let a má usnadnit vzájemné obchodování mezi Kanadou a EU. Zbývá už jen ratifikace parlamenty jednotlivých zemí.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku