Abdulrahman Al Mawwas Zpravodajství 02:46

Bílé přilby vyzývají k vytvoření humanitárního koridoru v Sýrii

Svět -

Abdulrahman Al Mawwas, hlavní styčný důstojník dobrovolnické organizace Syrské civilní obrany (Bílé přilby), vyzývá v rozhovoru s Evropským parlamentem k vytvoření humanitárního koridoru v Sýrii a vyslání letadel s pomocí pro civilní obyvatelstvo zasažené válkou.

Obr. 1 Zpravodajství 01:10

Pět klíčových bodů z jednání

Svět -

Finanční prostředky na odstraňování následků přírodních katastrof, mobilní zařízení; rozpočet EU na rok 2017, sdílení údajů o trestné činnosti a „čekací lhůta“ pro eurokomisaře – to je pět nejdůležitějších bodů z listopadového mini plenárního zasedání v Bruselu.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku