Jean-Claude Juncker Zpravodajství 02:07

Zpráva o stavu EU v roce 2018

Záležitosti EU -

12. září přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Evropském parlamentu ve Štrasburku svůj čtvrtý a poslední projev o stavu Unie. Volal v něm po silné a sjednocené Evropě a varoval před nebezpečími populismu. V době, kdy do eurovoleb zbývá osm měsíců, nastínila debata ve Štrasburku ambiciózní cestu pro EU 27.

náhled Zpravodajství 01:21

Strategie pro plasty a oběhové hospodářství

Záležitosti EU -

Dosáhnout recyklovatelnosti veškerých plastových obalů do roku 2030, to je jeden z cílů nové strategie zvažované v současné době Evropským parlamentem. Tato nová opatření pomohou evropským státům snížit množství plastového odpadu a omezit jeho devastující dopady na naše životní prostředí, klima, zdraví a ekonomiku.

Laboratoř Zpravodajství 01:45

Boj proti infekcím odolným vůči lékům

Společnost -

Antimikrobiální rezistence se stává stále vážnějším celosvětovým problémem a odborníci na zdravotnictví se obávají, že do roku 2050 zabije více lidí než rakovina. Proto Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly přísnější preventivní opatření.

Evropský sbor solidarity Zpravodajství 01:30

Evropský sbor solidarity

Záležitosti EU -

Evropský sbor solidarity je nová iniciativa, která propojí mladé Evropany a umožní jim pomáhat ostatním napříč celou EU. Parlament se zasadil o to, aby byly Sboru solidarity přiděleny nové finanční prostředky. Součástí programu se mají stát také některé další činnosti, jako je ochrana životního prostředí či pomoc migrantům.

náhled Zpravodajství 01:10

Pomoc lidem v návratu na trh práce

Záležitosti EU -

Jak se může Evropa postavit výzvám spojeným s dlouhodobou nezaměstnaností? Parlament vyzývá k celoevropským řešením problému dlouhodobé absence v práci způsobené pracovní neschopností.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku