žluté a červené potrubí Zpravodajství 01:30

Více solidarity v dodávkách plynu

Ekonomika -

Evropský parlament dokončuje nové nařízení, které zajistí bezpečnost dodávek plynu do EU. Členské státy, které čelí vážnému nedostatku plynu, budou moci podle nových pravidel solidarity spoléhat na pomoc sousedních zemí.

infografika Zpravodajství 01:26

Wifi pro všechny: vyplnění mezery

Společnost -

S tím, jak EU směřuje k budování skutečně digitální společnosti, překlenutí digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi je zcela zásadní. Schéma WiFi4EU má za cíl přinést kvalitní a bezplatné připojení k internetu tisícům místních komunit.

Tři větrné turbíny na poli 01:45

Společné cíle: Energetická unie

Svět -

Co pro vás znamená váš zdroj energie? Možná ještě přesněji – co bude znamenat pro vaše děti? Znečištění vzduchu a nepředvídatelné ceny paliv trápí Evropu – je třeba přijmout opatření. Znečištění vzduchu a nepředvídatelné ceny paliv trápí Evropu – je třeba přijmout opatření. Společné podniky jako Ecopower dokládají na příkladech nutnost přechodu EU z fosilních a jaderných paliv na obnovitelné zdroje energie. Pomáhají nám pochopit závazek EU ohledně snižování množství skleníkových plynů a vytvoření koordinované energetické unie.

Skupina mladých lidí při schůzce kolem stolu 03:08

Společné cíle: sociální rozměr

Společnost -

Nezaměstnanost mladých je v některých zemích EU jednou z největších výzev. Například v Portugalsku. Sérgio Oliveira spravuje systém zaměstnanosti v Portugalsku, který pomáhá mladým lidem najít práci. EU podporuje podobné projekty a představuje evropský pilíř sociálních práv, aby integrovala tyto otázky do jejích klíčových hodnot. Díky větším dotacím plynoucím do projektů, jako je ten Sérgiův, bude EU moci zlepšit život více lidem.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku