Vánoce Zpravodajství 01:39

Veselé digitální Vánoce

Společnost -

V období Vánoc se čím dál více občanů obrací k digitálním produktům. Jedná se novou situaci, kterou je potřeba regulovat, abychom lépe chránili občany Evropský parlament se zabývá problematikou vadných výrobků, neoprávněného zeměpisného blokování, přeshraničních doručovacích služeb, internetových streamovacích platforem a ukončení roamingu.

Venezuela Zpravodajství 04:16

Sacharovova cena 2017: Venezuelská opozice v krizí zmítané zemi

Svět -

Venezuela čelí hospodářské a politické krizi. Politická opozice země každý dnem bojuje, aby znovu získala svobodu. Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení v roce 2017 všem politickým vězňům ve Venezuele a demokratické opozici zastoupené předsedou Národního shromáždění Juliem Borgesem.

Plakát Zpravodajství 01:46

Daňové úniky si žádají stálé vyšetřování

Ekonomika -

Po úniku "Paradise Papers" europoslanci nejspíše požádají o vytvoření zvláštního vyšetřovacího výboru a stálého výboru za účelem vyšetřování daňové kriminality. O výsledných doporučeních Vyšetřovacího výboru pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (PANA) se bude hlasovat na plenárním zasedání v prosinci. Cílem je urychlit implementaci zákonů proti praní peněz.

mladí lidé Zpravodajství 01:18

Zaměstnanost mládeže v EU: europoslanci prosazují inovativní přístup

Společnost -

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže, která vznikla v roce 2013, poskytuje finanční podporu regionům, kteří mají problémy s vysokým počtem nezaměstnaných mlaých lidí. Europoslanci nyní chtějí, aby členské státy sehrály svou roli a podpořily velmi potřebné reformy s cílem dlouhodobé a udržitelné zaměstnanosti mladých.

HELGA STEVENSOVÁ Zpravodajství 01:37

Lidé se zdravotním postižením v EU: dlouhá cesta k rovnosti

Společnost -

Aby se zajistilo, že lidé se zdravotním postižením mají rovné zastoupení a příležitosti ve společnosti a na pracovišti, usiluje Evropský parlament o posílení strategie EU v oblasti zdravotního postižení, která se zabývá otázkami, jako je rovnost žen a mužů, chudoba a diskriminace. Poslankyně Evropského parlamentu Helga Stevensová se již dlouho angažuje v boji za práva osob se zdravotním postižením. Tvrdí, že pro osoby se zdravotním postižením je možné získat mít lepší zastoupení a lépe je zapojit do společnosti.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku