Sacharovova cena Zpravodajství 01:35

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení 2017 získala venezuelská demokratická opozice.

Svět -

Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení v roce 2017 všem politickým vězňům ve Venezuele a demokratické opozici zastoupené předsedou Národního shromáždění Juliem Borgesem. "Toto ocenění je uznáním pro každého Venezuelana," uvedl Julio Borges při přebírání ceny ve Štrasburku. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, pojmenovanou na počest sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova, každoročně uděluje Evropský parlament.

Venezuela Zpravodajství 04:16

Sacharovova cena 2017: Venezuelská opozice v krizí zmítané zemi

Svět -

Venezuela čelí hospodářské a politické krizi. Politická opozice země každý dnem bojuje, aby znovu získala svobodu. Evropský parlament udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení v roce 2017 všem politickým vězňům ve Venezuele a demokratické opozici zastoupené předsedou Národního shromáždění Juliem Borgesem.

Vánoce Zpravodajství 01:39

Veselé digitální Vánoce

Společnost -

V období Vánoc se čím dál více občanů obrací k digitálním produktům. Jedná se novou situaci, kterou je potřeba regulovat, abychom lépe chránili občany Evropský parlament se zabývá problematikou vadných výrobků, neoprávněného zeměpisného blokování, přeshraničních doručovacích služeb, internetových streamovacích platforem a ukončení roamingu.

mladí lidé Zpravodajství 01:18

Zaměstnanost mládeže v EU: europoslanci prosazují inovativní přístup

Společnost -

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže, která vznikla v roce 2013, poskytuje finanční podporu regionům, kteří mají problémy s vysokým počtem nezaměstnaných mlaých lidí. Europoslanci nyní chtějí, aby členské státy sehrály svou roli a podpořily velmi potřebné reformy s cílem dlouhodobé a udržitelné zaměstnanosti mladých.

HELGA STEVENSOVÁ Zpravodajství 01:37

Lidé se zdravotním postižením v EU: dlouhá cesta k rovnosti

Společnost -

Aby se zajistilo, že lidé se zdravotním postižením mají rovné zastoupení a příležitosti ve společnosti a na pracovišti, usiluje Evropský parlament o posílení strategie EU v oblasti zdravotního postižení, která se zabývá otázkami, jako je rovnost žen a mužů, chudoba a diskriminace. Poslankyně Evropského parlamentu Helga Stevensová se již dlouho angažuje v boji za práva osob se zdravotním postižením. Tvrdí, že pro osoby se zdravotním postižením je možné získat mít lepší zastoupení a lépe je zapojit do společnosti.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku