Muž hrající kriket 03:14

Integrace uprchlíků: Překračování hranic

Společnost -

Vítání uprchlíků, to není jen otázka azylových procedur nebo poskytnutí potřebné mezinárodní ochrany, je to také otázka pomoci těmto lidem najít místo v naší společnosti. Integrace může také přinést hostitelským zemím ohromné množství kulturních a ekonomických přínosů. V tomto smyslu se setkáváme s řadou inspirujících příběhů uprchlíků v celé Evropě. Jsou mezi nimi hráči kriketu ve Francii, překladatelé v Německu nebo oceňovaní fotografové v Itálii. EU je postavena na jednotě díky rozmanitosti, ale je na členských státech, aby rozhodli, zda vpustí uprchlíky do svých zemí.

Elmar Brok infografika Zpravodajství 02:07

Budoucnost Evropy: Plné využití Lisabonské smlouvy (Elmar Brok)

Záležitosti EU -

Evropský parlament přijal tři rezoluce, které se zabývají budoucím vývojem Evropské Unie. Jeden z předkladatelů, Elmar Brok, nabádá EU k plnému využití Lisabonské smlouvy, jejíž politický potenciál ještě nebyl zcela využit. EU by se měla posunout například směrem k větší transparentnosti a společné obranné politice.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku