policista s drogami Zpravodajství 01:47

Trestní postihy za nové drogy

Společnost -

Evropský parlament chce kriminalizovat nové psychotropní látky Systém včasného varování umožní rychlejší posuzování a zákaz látek, u kterých existuje podezření, že jsou škodlivé.

CANCER Zpravodajství 01:51

Women's cancers: boosting preventive care

Společnost -

One in four deaths in the EU is caused by cancer, with certain forms predominantly or exclusively affecting women such as cancer of the breast, uterus, cervix and ovaries. Breast cancer is the most fatal for women. Experts join lawmakers to look at the current situation in the prevention, screening, diagnosis and treatment of women's cancers in the EU. MEP Daniela Aiuto says access to preventative care must be improved especially in poorer member states.

soukromí na internetu Zpravodajství 02:07

Posílení soukromí na internetu

Záležitosti EU -

Evropský parlament aktualizuje zákony na ochranu údajů tak, aby zahrnovaly i nové způsoby komunikace, jako například WhatsApp a další formy zasílání rychlých zpráv. Cílem je lépe chránit soukromí lidí.

Finalisté ceny Lux Zpravodajství 01:26

Filmová cena Lux: vrhá světlo na identitu a předsudky

Společnost -

Všichni tři finalisté filmové ceny Lux 2017 se zabývají tématy identity a předsudků: švédská "Sámská krev" režisérky Amandy Kernellové, "Western" německé režisérky Valesky Grisebachové a francouzský uchazeč o filmové Oscary pro letošní rok, "120 BPM" Robina Campilla.

žena a dítě - uprchlíci Zpravodajství 01:30

Migrační krize: sdílení zátěže

Záležitosti EU -

Europoslanci revidují dublinské nařízení - zákon EU určující, která země je odpovědná za zpracování žádostí o azyl. Současný systém příliš zatěžuje státy v přední linii jako jsou Řecko a Itálie. Proto zákonodárci obhajují spravedlivější rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy, stejně jako povinnou účast.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku