migrant Zpravodajství 01:25

Evropské řešení pro žadatele o azyl v Evropě

Svět -

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) sídlí na Maltě Evropský parlament pracuje na posílení jeho role v rámci společného evropského azylového systému, aby se Evropa dokázala lépe vyrovnat s přílivem uprchlíků.

kamera Zpravodajství 01:26

Umělá inteligence: éra nových médií

Společnost -

Umělá inteligence může být použita pro vytváření informací a pro boj s falešnými zprávami Ale jaké s tím jsou spojeny výzvy a příležitosti? Tato otázka byla středobodem každoroční vědecké přednášky Orgánu Evropského parlamentu pro posuzování vědeckých a technologických možností (Science and Technology Options Assessment – STOA).

soukromí na internetu Zpravodajství 02:07

Posílení soukromí na internetu

Záležitosti EU -

Evropský parlament aktualizuje zákony na ochranu údajů tak, aby zahrnovaly i nové způsoby komunikace, jako například WhatsApp a další formy zasílání rychlých zpráv. Cílem je lépe chránit soukromí lidí.

pracovníci Zpravodajství 01:19

Rakovina související s výkonem povolání.

Společnost -

Stávající zákony na omezení karcinogenů a mutagenů na pracovištích vznikly před více než 10 lety. Parlament chce zajistit lepší ochranu pracovníků aktualizací zákonů tak, aby zahrnovaly více karcinogenních chemických látek, zaváděly přísnější limity na některé látky a zajišťovaly vystaveným pracovníkům celoživotní lékařský dohled.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku