soukromí na internetu Zpravodajství 02:07

Posílení soukromí na internetu

Záležitosti EU -

Evropský parlament aktualizuje zákony na ochranu údajů tak, aby zahrnovaly i nové způsoby komunikace, jako například WhatsApp a další formy zasílání rychlých zpráv. Cílem je lépe chránit soukromí lidí.

žena a dítě - uprchlíci Zpravodajství 01:30

Migrační krize: sdílení zátěže

Záležitosti EU -

Europoslanci revidují dublinské nařízení - zákon EU určující, která země je odpovědná za zpracování žádostí o azyl. Současný systém příliš zatěžuje státy v přední linii jako jsou Řecko a Itálie. Proto zákonodárci obhajují spravedlivější rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy, stejně jako povinnou účast.


O EuroparlTV

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Přejít na stránku

Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a náměty určené EuroparlTV můžete využít e-mailové služby. Dotazy se musí týkat záležitostí, které spadají do sféry činností Evropského parlamentu. Odpovědi obdržíte v přiměřené lhůtě.

Přejít na stránku