Legislativa pro použití údajů o cestujících zefektivní záchranné akce

Ekonomika - - 01:20

Vložit toto video :

Evropský parlament aktualizuje zákony pro osobní lodě a trajekty, aby se odstranily mezery v bezpečnostních kontrolách a aby se rozšířila oblast působnosti na nové typy lodí. Zákony též vyžadují digitální přenos údajů o cestujících vnitrostátním orgánům, aby informace mohly být předány záchranným službám a rodinám v případě, že dojde k nehodě.

Přepis: