Již brzy: přeshraniční streaming, eCall, svoboda tisku a další

Záležitosti EU - - 00:52

Vložit toto video :

Zatímco se Parlament schází na týden zasedání výborů v Bruselu, europoslanci pracují na snižování rizik expozice karcinogenům v práci a na svobodě tisku. Rovněž prověří jmenování nového generálního tajemníka Martina Selmayra Evropskou komisí.

Přepis: