Nové autorské zákony pro digitální věk

Záležitosti EU - - 01:49

Vložit toto video :

Parlament hlasoval o nové úpravě autorských zákonů na jednotném digitálním trhu, která by zajistila spravedlivou odměnu a uznání pro umělce, vydavatele zpráv, autory a výkonné umělce.

Přepis: