Reportáž: Španělsko se zaměřuje na machy

Others - - 04:09

Vložit toto video :

Španělsko je v čele boje proti domácímu násilí a chce, aby jej následovaly i ostatní země. Díky zrychlenému soudnímu řízení rozhodnutí padne během několika dnů. Soudci, právníci a policisté podstupují zvláštní školení a pro oběti a jejich blízké byla zříz

Přepis: