Společné cíle: sociální rozměr

Společnost - - 03:08

Vložit toto video :

Nezaměstnanost mladých je v některých zemích EU jednou z největších výzev. Například v Portugalsku. Sérgio Oliveira spravuje systém zaměstnanosti v Portugalsku, který pomáhá mladým lidem najít práci. EU podporuje podobné projekty a představuje evropský pilíř sociálních práv, aby integrovala tyto otázky do jejích klíčových hodnot. Díky větším dotacím plynoucím do projektů, jako je ten Sérgiův, bude EU moci zlepšit život více lidem.

Přepis: