Lidé se zdravotním postižením v EU: dlouhá cesta k rovnosti

Společnost - - 01:37

Vložit toto video :

Aby se zajistilo, že lidé se zdravotním postižením mají rovné zastoupení a příležitosti ve společnosti a na pracovišti, usiluje Evropský parlament o posílení strategie EU v oblasti zdravotního postižení, která se zabývá otázkami, jako je rovnost žen a mužů, chudoba a diskriminace. Poslankyně Evropského parlamentu Helga Stevensová se již dlouho angažuje v boji za práva osob se zdravotním postižením. Tvrdí, že pro osoby se zdravotním postižením je možné získat mít lepší zastoupení a lépe je zapojit do společnosti.

Přepis: