Sacharovova cena za svobodu myšlení

Svět - - 00:51

Vložit toto video :

Úcta k idským právům je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Jakékoli porušení těchto práv postihuje demokratické principy, na kterých je založená naše společnost. Evropský parlament bojuje proti takovým porušením jak právními kroky, tak i zakotvením lidských práv do obchodních smluv se svými externími partnery. Evropský parlament dále podporuje lidská práva každoročním udílením Sacharovovy ceny za svobodu myšlení osobám, které se v boji za lidská práva výjimečně angažovaly.

Přepis: