Økonomi

thumbnail 01:14 Nyheder

Europas budget bliver fremtidssikret

Økonomi - 08.03.2018 08:00

Parlamentet arbejder på EU's næste langsigtede budget. Den flerårige finansielle ramme (FFR) efter 2020 skal være mere ambitiøs for at finansiere både gamle og nye prioriteter. MEP'erne vil stemme om Parlamentets prioriteringer påplenarmødet i marts i Strasbourg.

thumbnail 00:59

FFR: en EU-budgetramme for fremtiden

Økonomi - 06.03.2018 08:00

Den flerårige finansielle ramme giver EU en længere periode til at gennemføre sine politikker og gøre dem effektive. Parlamentet arbejder på den næste flerårige finansielle ramme for 2021 og tiden efter.

indre marked 01:30 Nyheder

Det indre marked på 25: mange resultater, nye udfordringer forude

Økonomi - 04.01.2018 16:23

I løbet af 25 års eksistens er det indre marked vokset fra 12 til 28 EU-medlemmer og strækker sig til Norge, Island og Lichtenstein (EØS-lande) og til Schweiz via bilaterale aftaler. Trods usikkerhed og udfordringer fortsætter EU's frihandelsområde med at udøve en hidtil uset tiltrækning over hele kontinentet.

Plakat 01:46 Nyheder

Skatteunddragelse skal underkastes permanent undersøgelse

Økonomi - 07.12.2017 08:00

Efter lækagen af Paradis-papirerne vil parlamentsmedlemmerne antagelig kræve oprettelse af et særligt undersøgelsesudvalg, og i sidste ende af et permanent stående udvalg, med henblik på at kaste lys over forseelser på skatteområdet. De endelige henstillinger fra Undersøgelsesudvalget om hvidvask af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (PANA) kommer til afstemning på plenarmødet i december. De sigter mod at fremskynde gennemførelsen af ​​lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge.

Bådeftersøgning 01:20 Nyheder

Nye regler strømliner skibspassagerdata for at muliggøre hurtig redning

Økonomi - 28.09.2017 09:00

Europa-Parlamentet opdaterer reglerne for passagerskibe og færger for at lukke smuthuller i sikkerhedsinspektioner og udvide anvendelsesområdet til at omfatte nye typer af skibe. Reglerne kræver også digital overførsel af personoplysninger til nationale myndigheder, således at oplysningerne kan videregives til redningstjenester og familier i tilfælde af en ulykke.

rørledning gul og rød 01:30 Nyheder

Mere solidaritet i gasforsyningen

Økonomi - 12.09.2017 09:00

Europa-Parlamentet afslutter behandlingen af en ny forordning, der skal værne om sikkerheden i gasforsyningen til EU. Medlemsstater, der står over for alvorlig gasmangel, vil ifølge nye solidaritetsregler kunne regne med hjælp fra nabolandene.

Panama papers 01:44 Nyheder

Panama Papers: finance ministers in the hot seat

Økonomi - 12.07.2017 10:54

Several EU finance ministers faced questions by a Parliamentary inquiry committee set up to investigate the revelations of the so-called Panama Papers – a trove of 11.5 million leaked documents from the world's fourth biggest offshore law firm. Politicians and public figures were among those named. The finance ministers discussed the problems in their countries and what's being done about them.

Et billede vedrørende passagerrettigheder, som viser baggage med en mand, der sidder på en bænk ved havet. 01:09

Dine rettigheder, når du rejser i Europa

Økonomi - 07.07.2017 13:02

Har du nogensinde været ude for en forsinklse eller aflysning? Få mere at vide om dine EU-passagerrettigheder, når du rejser i Europa. Du kan være berettiget til alt fra forfriskninger til kompensation. Passagerer med nedsat funktionsevne eller nedsat mobilitet har derudover supplerende rettigheder.

Animation 04:45 Nyheder

Planlagt forældelse: Hvorfor tingene ikke holder

Økonomi - 29.06.2017 16:00

I kampen mod planlagt forældelse ønsker Europa-Parlamentet at fastsætte mindstekriterier for produkters modstansdygtighed og at informere forbrugerne bedre om deres holdbarhed. Målet er at fremme reparation og at reducere affaldsmængden. Den gode nyhed? 77% af forbrugerne i EU vil hellere reparere produkter, der er gået i stykker, end at købe nye.