EU-anliggender

thumbnail 00:46 Nyheder

På dagsordenen: budgettet for 2018, kebab og meget mere

EU-anliggender - 24.11.2017 08:00

Parlamentet stemmer om en række foranstaltninger til fremme af anvendelsen af ​​vedvarende energi i hele Den Europæiske Union samt om at gennemføre en omfattende handicapstrategi. Man drøfter anvendelsen af ​​fosfater i kebabkød og næste års budget.

thumbnail 01:00 Nyheder

Fem emner at tage med fra Strasbourg

EU-anliggender - 17.11.2017 08:00

Fra paradis-papirer, anti-dumpingregler, beskyttelse af forbrugerne online til Lux-filmprisen 2017 og lovgivningen om asylsøgere, her er de fem emner, der kan tages med fra plenarmødet.

Fem emner 01:00 Nyheder

Fem emner at tage med fra Strasbourg

EU-anliggender - 27.10.2017 08:00

Fra EU-budgettet for næste år til det fuldstændige forbud mod glyfosatbaserede herbicider i 2022 og vinderen af ​​Sakharov-prisen 2017: her er fem emner at tage med fra Strasbourg.

på dagsordenen 01:00 Nyheder

På dagsordenen: Sakharovprisen, grænsekontrol, whistleblowers og mere

EU-anliggender - 20.10.2017 10:00

Ved det andet plenarmøde i oktober træffer MEPerne beslutning om og afslører vinderen af ​​Sakharovprisen for tankefrihed 2017. De behandler også spørgsmål om et nyt ind- oig udrejsesystem ved grænserne, bedre kontrol af udsættelse for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, beskyttelse af whistleblowers og meget mere.

migrantkvinde og barn 01:30 Nyheder

Migrationskrise: deling af byrden

EU-anliggender - 18.10.2017 10:00

MEPerne reviderer Dublin-forordningen – den EU-lovgivning, der bestemmer, hvilket land der har ansvaret for behandlingen af ​​asylansøgninger. Det nuværende system lægger for stor en byrde på frontlinjestater som Grækenland og Italien. Derfor slår lovgiverne til lyd for en mere rimelig fordeling af asylansøgere blandt samtlige medlemsstater samt obligatorisk deltagelse.

e-beskyttelse 02:07 Nyheder

Styrkelse af e-beskyttelsen

EU-anliggender - 17.10.2017 10:00

Europa-Parlamentet opdaterer databeskyttelsesreglerne, så de kommer til at omfatte nye former for kommunikation såsom WhatsApp og andre beskedtjenester. Formålet er bedre beskyttelse af menneskers private forhold.

Young people debating in the hemicycle 00:52

European Youth Event 2018

EU-anliggender - 11.10.2017 09:30

Want to hang out with 8,000 young people next summer? The European Parliament in Strasbourg is hosting the European Youth Event (EYE) on 1-2 June 2018. Get political and join in debates or kick back at live concerts, theatre shows and other performances. Europe's youth is its future. That's why we want to hear what you have to say.