EU-anliggender

På dagsordenen miniature 00:51 Nyheder

Fra geoblokering til reducerede emissioner og et udvalg om pesticider

EU-anliggender - 02.02.2018 08:00

Ved plenarmødet i februar drøfter medlemmerne ophævelsen af ​​geoblokering, og hvordan Parlamentet skal sammensættes efter Brexit. Med hensyn til miljøet ser de også på ordninger til kulstofsreduktion og et nyt pesticidudvalg. Kroatiens premierminister debatterer EU's fremtid med parlamentsmedlemmerne.

infografik 01:18 Nyheder

EU reformerer sit kulstofhandelssystem

EU-anliggender - 01.02.2018 15:00

I endnu et fremstød for at nå målet om mindst 40 % reduktion af drivhusgasemissionerne inden 2030 arbejder EU på nye reformer af Unionens banebrydende emissionshandelsordning.

Lande i top 10 efter BNP. 00:52

Er EU stadig relevant?

EU-anliggender - 31.01.2018 15:57

Er Den Europæiske Union stadig relevant? Som handelsblok er vi stærkere sammen end hver for sig. Og sammen kan vi spille en større rolle på globale områder.

Bi 01:10 Nyheder

Redning af Europas bier

EU-anliggender - 24.01.2018 08:00

En betænkning fra Parlamentet fremhæver de problemer, Europas biavlssektor står overfor. Fra forfalsket honning til skadelige pesticider, der udsætter biopopulationer for fare, opfordrer MEPerne til ændringer for at hjælpe med at beskytte EUs bier.

thumbnail 00:54 Nyheder

På dagsordenen: Sakharov-prisen 2017, Brexit og bekæmpelse af skatteunddragelse

EU-anliggender - 08.12.2017 15:20

I årets sidste plenarmøde uddeler Europa-Parlamentet Sakharov-prisen for tankefrihed, drøfter udviklingen i Brexit-forhandlingerne og stemmer om forlængelsen af ​​Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). På programmet er endvidere en afstemning om henstillinger vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og en afstemning om, hvorvidt fosfater skal være tilladt i kebabkød.