EU-anliggender

Miniature 01:00 Nyheder

Fra ophavsret til forsvar: fem emner at huske fra Strasbourg

EU-anliggender - 06.07.2018 08:00

Medlemmerne opfordrer til at opdatere reglerne for ophavsret med henblik på at sikre, at journalister og kunstnere betales rimeligt for deres arbejde. Europa-Parlamentet godkendte en ny forsvarsfond, styrkede samarbejdet mellem Europol og otte lande i Nordafrika og Mellemøsten samt sendte forslagene vedrørende lastbilchauffører tilbage til Transportudvalget til genovervejelse.

Miniature 01:29 Nyheder

Et nyt europæisk rejsesystem til forbedring af grænsekontrollen

EU-anliggender - 28.06.2018 08:00

Et nyt europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) skal styrke EU's grænsekontrol. Tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visum, skal ansøge om rejsetilladelse, før de kommer til EU. Ansøgningssystemet er designet til at være hurtigt, effektivt og let at bruge.

Miniature 01:28 Nyheder

3D-print: Parlamentet ser på ny teknologi

EU-anliggender - 20.06.2018 08:00

Med den voksende popularitet som 3D-print nyder, ændrer teknologien på virksomhedernes funktionsmåde og folks arbejdsform. Men med den nye produktionsfront opstår der spørgsmål om sikkerhed og intellektuelle ejendomsrettigheder, som Europa-Parlamentet arbejder på at løse.

Fem emner 01:00 Nyheder

Fra mandater i Parlamentet til cyberforsvar: fem emner fra Strasbourg

EU-anliggender - 15.06.2018 08:00

Med Brexit om hjørnet skal Parlamentet reduceres med 46 pladser, den hollandske premierminister er den seneste leder, der har debateret Europas fremtid, medlemmerne drøftede, hvordan man skal håndtere humanitære nødsituationer, efter at migranter strandede i Middelhavet, og de stemte for at forbedre cybersikkerheden samt sikkerheden i dronebranchen.

Miniature 01:19 Nyheder

Mere fair landbrugsdrift i EU efter 2020

EU-anliggender - 31.05.2018 08:00

Parlamentet reformerer sin EU-dækkende landbrugsramme: Den fælles landbrugspolitik. Medlemmerne har ambitiøse planer med reformen, fra at gøre finansieringen mere fair, til at yde mere støtte til unge og nye landmænd samt betrængte regioner og at sikre, at EU's landmænd bliver bedre rustet til at modstå kriser.

Miniature 01:29 Nyheder

EU bliver et bedre sted at arbejde

EU-anliggender - 29.05.2018 09:33

Europa-Parlamentet skal stemme om ny lovgivning, der giver udstationerede arbejdstagere ret til at modtage lige rettigheder og lige løn, mens de midlertidigt arbejder i andre EU-lande.