Verden

Træ i ørkenen 01:25 Nyheder

COP23: et skridt videre

Verden - 31.10.2017 08:00

Efter Paris og Marrakesh byder Bonn velkommen til COP23 om klimaændringer. MEPerne opfordrer til at etablere en nul-emissionsstrategi og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen.

To truende skygger af politifolk i døråbningen 00:51

Sakharovprisen for tankefrihed

Verden - 23.10.2017 13:39

Respekten for menneskerettigheder er en af ​​Den Europæiske Unions grundlæggende værdier. Enhver tilsidesættelse af disse rettigheder påvirker de demokratiske principper, som vores samfund bygger på. Europa-Parlamentet bekæmper sådanne tilsidesættelser gennem lovgivningsmæssige tiltag og ved at indskrive menneskerettighederne i sine udenrigshandelsaftaler. Europa-Parlamentet støtter også menneskerettighederne ved at uddele den årlige Sakharovpris for tankefrihed til personer, der har ydet et særlig betydningsfuldt bidrag i kampen for menneskerettigheder.

Cubansk bil 02:09 Nyheder

EU-Cuba: en ny start

Verden - 04.07.2017 08:44

Den Europæiske Union normaliserer sit forhold til Cuba med den første bilaterale aftale. Formålet er at indlede en politisk dialog og lette handel og samarbejde.

Palmeolietræ 01:28 Nyheder

Begrænsning af Europas appetit på palmeolie

Verden - 08.03.2017 12:00

Palmeolieindustrien i Sydøstasien har haft katastrofale følger for lokalsamfund og miljø. Burde Europa vænne sig fra det kontroversielle stof? MEP'erne i Miljøudvalget siger, at biobrændstoffer bør være helt fri for palmeolie.

Isbjørn 01:30 Nyheder

Forvaltning af arktiske interesser

Verden - 24.02.2017 10:59

Foranlediget af klimaændringer og potentielle politiske spændinger har MEP'erne fremsat anbefalinger til, hvordan de arktiske ressourcer kan bruges, samtidig med at minimere skader på miljøet.