Verden

Cubansk bil 02:09 Nyheder

EU-Cuba: en ny start

Verden - 04.07.2017 08:44

Den Europæiske Union normaliserer sit forhold til Cuba med den første bilaterale aftale. Formålet er at indlede en politisk dialog og lette handel og samarbejde.

Palmeolietræ 01:28 Nyheder

Begrænsning af Europas appetit på palmeolie

Verden - 08.03.2017 12:00

Palmeolieindustrien i Sydøstasien har haft katastrofale følger for lokalsamfund og miljø. Burde Europa vænne sig fra det kontroversielle stof? MEP'erne i Miljøudvalget siger, at biobrændstoffer bør være helt fri for palmeolie.

Isbjørn 01:30 Nyheder

Forvaltning af arktiske interesser

Verden - 24.02.2017 10:59

Foranlediget af klimaændringer og potentielle politiske spændinger har MEP'erne fremsat anbefalinger til, hvordan de arktiske ressourcer kan bruges, samtidig med at minimere skader på miljøet.

Tre vindmøller på en mark 01:45

Fælles mål: Energiunionen

Verden - 01.02.2017 20:12

Hvad betyder din energikilde for dig? Måske mere rammende: Hvad vil den betyde for dine børn? Luftforurening og uforudsigelige brændstofpriser plager Europa - der skal træffes foranstaltninger. Den Europæiske Union arbejder på at skabe forandringer. Kooperativer som Ecopower eksemplificerer EU's skifte fra fossile og nukleare brændstoffer til vedvarende energi. De hjælper os med at realisere EU's løfte om at reducere drivhusgasser og skabe en koordineret Energiunion.