Verden

Cubansk bil 02:09 Nyheder

EU-Cuba: en ny start

Verden - 04.07.2017 08:44

Den Europæiske Union normaliserer sit forhold til Cuba med den første bilaterale aftale. Formålet er at indlede en politisk dialog og lette handel og samarbejde.

Palmeolietræ 01:28 Nyheder

Begrænsning af Europas appetit på palmeolie

Verden - 08.03.2017 12:00

Palmeolieindustrien i Sydøstasien har haft katastrofale følger for lokalsamfund og miljø. Burde Europa vænne sig fra det kontroversielle stof? MEP'erne i Miljøudvalget siger, at biobrændstoffer bør være helt fri for palmeolie.

Isbjørn 01:30 Nyheder

Forvaltning af arktiske interesser

Verden - 24.02.2017 10:59

Foranlediget af klimaændringer og potentielle politiske spændinger har MEP'erne fremsat anbefalinger til, hvordan de arktiske ressourcer kan bruges, samtidig med at minimere skader på miljøet.

Tre vindmøller på en mark 01:45

Fælles mål: Energiunionen

Verden - 01.02.2017 20:12

Hvad betyder din energikilde for dig? Måske mere rammende: Hvad vil den betyde for dine børn? Luftforurening og uforudsigelige brændstofpriser plager Europa - der skal træffes foranstaltninger. Den Europæiske Union arbejder på at skabe forandringer. Kooperativer som Ecopower eksemplificerer EU's skifte fra fossile og nukleare brændstoffer til vedvarende energi. De hjælper os med at realisere EU's løfte om at reducere drivhusgasser og skabe en koordineret Energiunion.

Animeret grafik af datashooting i hele Europa og resten af verden 02:06

Fælles mål: digitalt indre marked

Verden - 01.02.2017 20:11

Er du nogensinde blevet forhindret i at købe noget online på grund af din placering? Geo-blokering begrænser salg til kunder i bestemte lande - ikke særlig praktisk, hvis du ser et tørklæde du gerne vil købe fra et andet land online. Inspireret af succesen ved det indre marked, skaber EU et digitalt indre marked, der vil fjerne geo-blokering og forbedre online-aktivitet i hele Europa for alle borgere.