Redaktionelt charter

  1. Europa-Parlamentet har oprettet en internetbaseret tv-kanal (kaldet 'europarltv') for at imødekomme alle borgeres ret til at vide og forstå, hvad der sker i den institution, som de har valgt. Kanalen skal bidrage til Den Europæiske Unions demokratisering og udviklingen af et europæisk offentligt rum.
  2. Kanalen ledes ud fra public service-principper og tjener oplysnings- og undervisningsbehov. Den udformes således, at alle aspekter af Parlamentets aktiviteter præsenteres på en attraktiv, troværdig og professionel måde.
  3. Kanalen sikrer, at de forskellige holdninger i Europa-Parlamentet gengives, og tager samtidig passende hensyn til de politiske gruppers relative styrke, idet den følger en neutral, upartisk redaktionel politik.
  1. Kanalen udformes på en sådan måde, at den styrker interaktivitet mellem Parlamentet og de europæiske borgere. Den giver borgerne mulighed for at udtrykke deres synspunkter om kanalens indhold og for at bidrage til dette indhold.
  2. Det generelle indhold og den strategiske ledelse af kanalen fastlægges en gang årligt i et dokument, der forelægges Præsidiet. Gennemførelsen af denne ramme påhviler Parlamentets tjenestegrene.
  3. En rådgivende bestyrelse under Parlamentets Præsidiums myndighed fører tilsyn med, at dette charter bliver efterlevet.
  4. Chartret er offentligt tilgængeligt og offentliggøres på Parlamentets hjemmeside.