Siden blev ikke fundet eller eksisterer ikke længere (fejl 404)

 • Underskrivelsen af Rom-traktaten 05:15

  Rom-traktatens 60-års jubilæum

  EU-anliggender - 23-03-2017 09:00

  Det er vigtigt at huske, hvor vi kom fra. Efter anden verdenskrigs tragedier var Rom-traktaten en central aftale mellem seks lande, der er knyttede deres skæbner sammen gennem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. På 60-årsdagen for undertegnelsen af den ser vi tilbage på, hvordan traktaten skabte grundlaget for Europa, og på det Europa har opnået, som Europa-Parlamentet forsvarer.

 • Protest på gaden 01:28 Nyheder

  De menneskelige omkostninger ved fast fashion: der skal være en obligatorisk ramme

  Verden - 23-03-2017 09:00

  Europa Parlamentets Udviklingsudvalg ønsker regler, der tvinger virksomheder og underleverandører til at respektere deres tekstilarbejderes menneskerettigheder, arbejdstsagerrettigheder og sociale rettigheder.

 • Erdogan-plakat i Tyrkiet 01:20 Nyheder

  Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet er blevet iskolde

  Verden - 22-03-2017 09:00

  Uger forud for en folkeafstemning, der skal konsolidere præsident Erdogans magtbeføjelser, er der store spændinger mellem Tyrkiet og EU.

 • To minearbejdere med hjelmlygter, der sidder på gulvet i en mine. 04:23

  Konfliktmineraler: Sandheden om din smartphone

  Økonomi - 17-03-2017 10:02

  Vi bruger alle sammen elektroniske apparater såsom mobiltelefoner, men hvor kommer de materialer, de er fremstillet af, fra? Bly, wolfram, tantal og guld fire af de mest almindelige "konfliktmineraler", som er kendt under den samlede betegnelse 3TG'er. Minedriften omkring disse mineraler forårsager usikkerhed og overtrædelse af menneskerettighederne i mange områder. Bevæbnede grupper kæmper om den illegale handel med dem. Fairphone er en fabrikant, som påtager sig et ansvar for at sikre, at virksomhedens forsyningskæde anvender mineraler, der er fremskaffet på lovlig vis. Europa-Parlamentet forsøger at opnå større transparens i forbindelse med forsyningskæderne ved hjælp af obligatoriske OECD due diligence-systemer.

Hjemmeside

Besøg vores hjemmeside og se vores nyeste videoer om Europa-Parlamentets virksomhed.

Gå til siden

Kontakt os

Borgerne kan benytte en elektronisk brevkasse til at stille spørgsmål, anmode om oplysninger samt stille forslag til Europa-Parlamentet. Alle henvendelser skal dreje sig om områder, EU beskæftiger sig med. Svarene på henvendelserne videresendes inden for en rimelig frist.

Gå til siden